• GRUODŽIO mėn.  srautinių grupių grafikas
DIENA VALANDA   AUDITORIJA
LAIKAS -  18.00val. arba 19.30val.
12 04 (antradienis)
Bendravimas šeimoje I-II dalys
(psichologas A. Petronis)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
12 05

Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė I dalis
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)

 ,,Konferencijų" salė
II aukštas
12 10

Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė II dalis
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)

,,Konferencijų" salė
II aukštas
12 12
Santuokos sakramentas
(kun. R. Doveika)

Bažnyčia ir sakramentai (religijos mokslų specialistas A. Svirbutas)Santuokos sakramentas (kun. R. DoveikBažnyčia ir sakramentai (religijos mokslų specialistas A. Svirbutas

,,Konferencijų" salė
II aukštas
12 17
Tikėjimas
(kun. B. Verbickas OP)
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
12 19

DievasDievas
Dievas
(kun. G. Satkauskas) Dievas

 

,,Konferencijų'' salė
II aukštas
12 20

Bažnyčia ir sakramentai
(religijos mokslų specialistas A. Svirbutas)

,,Konferencijų'' salė
II aukštas

      AUDITORIJA
 
 
 
,,Konferencijų" salė
II aukštas
 
 
 ,,Konferencijų" salė
II aukštas
 
 
,,Konferencijų" salė
II aukštas
 
  ,,Konferencijų" salė
II aukštas
 
  ,,Konferencijų'' salė
II aukštas
 
 
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
 

 

,,Konferencijų'' salė
II aukštas