• Spalio mėn. PIRMADIENIŲ/ TREČIADIENIŲ srautinių grupių grafikas
DIENA VALANDA   AUDITORIJA
LAIKAS -  18.30val.
10 01
Bendravimas šeimoje I-II dalys
(psichologas A. Petronis)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
10 08
Tikėjimas
(kun. B. Verbickas OP)
 ,,Konferencijų" salė
II aukštas
10 10 nuo 18valandos

Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė I ir II dalys
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)

,,Konferencijų" salė
II aukštas
10 15
Dievas

(diak. E. Puzynia SJ)

Bažnyčia ir sakramentai (religijos mokslų specialistas A. Svirbutas)Santuokos sakramentas (kun. R. DoveikBažnyčia ir sakramentai (religijos mokslų specialistas A. Svirbutas

,,Konferencijų" salė
II aukštas
10 17
Santuokos sakramentas
(kun. R. Doveika)
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
10 29

Bažnyčia ir sakramentai
(religijos mokslų specialistas A. Svirbutas)

 

,,Konferencijų'' salė
II aukštas
 

 

,,Konferencijų'' salė
II aukštas

      AUDITORIJA
 
 
 
,,Konferencijų" salė
II aukštas
 
 
 ,,Konferencijų" salė
II aukštas
 
 
,,Konferencijų" salė
II aukštas
 
  ,,Konferencijų" salė
II aukštas
 
  ,,Konferencijų'' salė
II aukštas
 
 
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
 

 

,,Konferencijų'' salė
II aukštas