• Lapkričio-gruodžio mėn. pirmadienių/ trečiadienių srautinių grupių grafikas
DIENA VALANDA   AUDITORIJA
LAIKAS -  18.00 val.   ir  19.30 val.
11 27
Bendravimas šeimoje I-II dalys
(psichologas A. Petronis)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
11 29
Bažnyčia ir sakramentai
(religijos mokslų specialistas A. Svirbutas)
 ,,Konferencijų" salė
II aukštas
12 04
Dievas
(kun. G. Černius)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
12 06
Santuokos sakramentas
(kun. R. Doveika)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
12 11
Tikėjimas
(kun. B. Verbickas OP)
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
12 13
Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė I dalis
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
12 18

Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė II dalis
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)

,,Konferencijų'' salė
II aukštas