•  Rugsėjo mėn. srautinių grupių grafikas
DIENA VALANDA   AUDITORIJA
LAIKAS - 18.30val.
09 03
Bendravimas šeimoje I-II dalys
(psichologas A. Petronis)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
09 05
Bažnyčia ir sakramentai
(religijos mokslų spec. A. Svirbutas)
 ,,Konferencijų" salė
II aukštas
09 10
Tikėjimas
(kun. B. Verbickas OP)

 
,,Konferencijų" salė
II aukštas
09 12
Dievas
(diak. E. Puzynia SJ)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
09 24 nuo 18val.
Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė I ir II dalys
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
09 26
Santuokos sakramentas
(religijos mokslų spec. A. Svirbutas)

 
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
     

 

DIENA VALANDA   AUDITORIJA
LAIKAS -
 
 
,,Konferencijų" salė
II aukštas
 
 
 ,,Konferencijų" salė
II aukštas
 
 
,,Konferencijų" salė
II aukštas
 
  ,,Konferencijų" salė
II aukštas
 
  ,,Konferencijų'' salė
II aukštas
 
 
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
 

 

,,Konferencijų'' salė
II aukštas