• Rugsėjo mėn. pirmadienių/ trečiadienių srautinių grupių grafikas
DIENA VALANDA   AUDITORIJA
LAIKAS -  18.30 val.
09 04
Bendravimas šeimoje I-II dalys
(psichologas A. Petronis)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
09 06
Dievas
(kun. G. Černius)
 ,,Konferencijų" salė
II aukštas
09 11
Bažnyčia ir sakramentai
(religijos mokslų specialistas A. Svirbutas)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
09 13
Santuokos sakramentas
(kun. R. Doveika)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
09 18
Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė I dalis
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
09 20
Tikėjimas
(kun. B. Verbickas OP)
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
09 25

Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė II dalis
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)

,,Konferencijų'' salė
II aukštas