•  Lapkričio mėn. srautinių grupių grafikas
DIENA VALANDA   AUDITORIJA
LAIKAS - 18.30val.
11 07
Bažnyčia ir sakramentai
(religijos mokslų spec. A. Svirbutas)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
11 12
Bendravimas šeimoje I-II dalys
(psichologas A. Petronis)
 ,,Konferencijų" salė
II aukštas
11 19
Tikėjimas
(teol. mgr. G. Klimenka)

 
,,Konferencijų" salė
II aukštas
11 21
Santuokos sakramentas
(kun. R. Doveika)
,,Konferencijų" salė
II aukštas
11 26 nuo 18val!
Natūralus šeimos planav. Gyvybės vertė I ir II dalys
(nat. šeimos plan. konsultantė E. Kosaitė- Čypienė)
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
11 28
Dievas
(kun. G. Satkauskas)

 
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
     

 

DIENA VALANDA   AUDITORIJA
LAIKAS -
 
 
,,Konferencijų" salė
II aukštas
 
 
 ,,Konferencijų" salė
II aukštas
 
 
,,Konferencijų" salė
II aukštas
 
  ,,Konferencijų" salė
II aukštas
 
  ,,Konferencijų'' salė
II aukštas
 
 
,,Konferencijų'' salė
II aukštas
 

 

,,Konferencijų'' salė
II aukštas