ILGAI IR LAIMINGAI


Šeimų Bendruomenės ir Judėjimai:

✺ Sutuoktinių susitikimai – tai tarptautinis judėjimas padedantis sutuoktiniams iš naujo pamilti vienas kitą. Jei norite atnaujinti tarpusavio santykius - savaitgalį pabėkite nuo rutinos, pabūkite ramiame Lietuvos kampelyje, kur jums kalbės sutuoktinių poros ir kunigas. Po tokio savaitgalio santykių apnašos ar užtvankos nušluojamos tolyn, sutuoktiniai nauju žvilgsniu pamato vienas kitą. Jei norite dalyvauti savaitgalyje, tikslios informacijos ieškokite čia: http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/


✺ J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademija – tai dvejus metus trunkanti studijų programa sutuoktiniams. Akademijos moto – augti poroje. Programa remiasi kunigo J. Kentenicho pedagogika. Sutuoktinių poros baigusios akademiją gali pravesti “Namų pokalbius”. Namų pokalbis vyksta su trimis – šešiomis sutuoktinių poromis, kurios pasirinkusios namų pokalbio temą pasikviečia porą iš akademijos. Visa informacija norintiems “Namų pokalbio” ar studijuoti akademijoje: https://seimospedagogikosakademija.wordpress.com/seimu-pokalbiai/
 
 ✺ Dievo Motinos komandos – tai tarptautinis judėjimas skirtas sutuoktiniams. Dalyvaudami judėjime išvengsite kasdienio gyvenimo rutinos keliamo nuovargio. Jūs atrasite ar sukursite poros santykiuose gijas kurios judu dar labiau suartins, labiau pažinsite Dievą. Šiame judėjime negalite įsilieti į jau esamą grupę. Jei susibursite bent penkios poros – kreipkitės į judėjimo atsakingąją porą ir jie detaliau pristatys patį judėjimą, bei atras Jūsų grupei palydinčią porą. Jei susidomėjote, kreipkitės į Simoną 8-685-75605. Daugiau informacijos: http://www.equipes-notre-dame.lt/
✺ Bendruomenės „Namų bažnyčia“ tikslas, kad sutuoktiniai geriau sutartų, labiau vienas kitą mylėtų ir kartu eitu link Dievo. Mažiausias bendruomenės vienetas yra šeima. Šeimos buriasi į ratą. Ratą sudaro nuo keturių iki septynių porų. Naują ratą du metus paprastai globoja pilotuojanti animatorių pora. Ratas gyvuoja parapijoje. Renkasi kartą per mėnesį. Susitikimui ruošiamasi – tam yra skirta specialiai paruošta literatūra. Susitikimuose dalyvauja ir kunigas. Susitikimo trunkmė apie 3 valandas. Kasmėnesiniai susitikimai yra palaikomieji, o pagrindinis darbas vyksta šeimose, kasdien. Šeimos yra skatinamos kartą per metus sudalyvauti rekolekcijose, kur kartu su kitomis bendruomenės šeimomis bando subrandinti savo tikėjimą.
Visa bendruomenė susitinka kelis kartus per metus – per darbo metų atidarymą rugsėjį, per kalėdinį susitikimą gruodį ir birželio mėn. per darbo metų uždarymo šventę.
 
Jei norite savo parapijoje organizuoti šeimoms Namų bažnyčios ratą – pirmiausiai susisiekite su kunigu Vladimiru Solovej: vsolovej@interia.pl, +370 645 16 771 arba su Jolanta Sokolovska tel.865571825. Daugiau informacijos apie judėjimą anglų, lenkų k.: http://www.dk.oaza.pl/en/ 

KOL KAS ŠIS JUDĖJIMAS LIETUVOJE VEIKIA LENKŲ KALBA


✺ Motinos maldoje - tai tarptautinis motinų judėjimas. Jis gimė Jungtinėje Karalystėje. Motinos malda yra nepaprastai galinga, - ji nugali visas kliūtis. Mamos, jei trokštate grupelėje savo parapijoje ar namuose melstis už savo vaikus taip, kaip meldžiasi šio judėjimo narės visame pasaulyje, kreipkitės į judėjimo Lietuvoje koordinatorę Vilmą Cicienienę 8-612- 43512. Detalesnė informacija apie judėjimą: Motinos maldoje
✺ Tikėjimas ir Šviesa“ – tai krikščioniška susitikimų bendruomenė, kurioje draugauja žmonės su proto negalia, jų tėvai ir draugai, - dažniausiai jaunimas. Bendruomenės širdyje – žmonės su proto negalia, apsupti savo šeimos ir draugų. Vyksta reguliarūs susitikimai, kad drauge švęstume gyvenimą ir keliautume link Viešpaties, stiprindami draugystės ryšius, dalindamiesi sunkumais ir viltimis, nes pasidalytas džiaugsmas didėja, o pasidalyta našta lengvėja. Bendruomenės nariai meldžiasi, svečiuojasi vieni pas kitus, o kartkartėmis rengia rekolekcijas, piligrimines keliones, stovyklas. Viena bendruomenė dažniausiai vienija apie trisdešimt žmonių. Dauguma bendruomenių susitinka prie parapijų ar bažnyčių ir turi kapelionus. Vilniuje yra net keturios grupelės. Jei aktualu, teiraukitės Rasos 8-61855652, rasa.kubertaviciene@gmail.com  Konkretesnė informacija: http://ts.lcn.lt
✺ Kanos šeimų bendruomenės svarbiausias tikslas – padėti sutuoktiniams (poroms) atnaujinti tarpusavio santykius, susitaikant vienam su kitu, su pačiu savimi ir su Dievu.  Šeimos stiprina tarpusavio bendrystę, siekia gyventi krikščioniškomis vertybėmis, dalinasi šia patirtimi su kitomis šeimomis, patiriančiomis įvairius sunkumus, krizes ar norinčiomis pagilinti, atnaujinti poros tarpusavio ryšį.  Į judėjimą įsijungti galima tik po vasaros savaitės poroms. Belaukdami vasaros galite daugiau sužinoti apie Kaną susitikdami su šiam judėjimui priklausančia pora. Jei susidomėjote - kreipkitės į Jūratę ir Benediktą Rimeikas: 861003070; 861545906, juraterimeik@gmail.com
benediktas.rimeika@gmail.com
arba į Eliną ir Arenijų Jackus; 869994666; 861207472; elinazebrauskaitejackiene@gmail.com; renisjac@gmail.com; Daugiau info: http://www.kana.lt/ 
✺ Fokoliarai - tai judėjimas skirtas kiekvienam, tad ir sutuoktiniams. Su šeimomis gilinamės į poros santykius Dievo šviesoje. Kas mėnesį Judėjimo bičiuliai skaito vieną konkretų sakinį iš Evangelijos ir jo komentarą, dalinasi patirtimi ir padrąsina vienas kitą orientuoti savo gyvenimą pagal Jėzaus žodžius. Maža grupė Fokoliarų Judėjimo narių galėtų atvažiuoti ir pristatyti šio Judėjimo dvasingumą ir savo liudijimais pailiustruoti, kaip juo konkrečiai gyvena kasdienybėje, šeimoje, darbe, parapijoje. Daugiau informacijos apie Fokoliarų dvasingumą rasite http://www. fokoliarai.lt[/apie-mus.html] Jei pasiklysite jame, konkrečiau susiorientuoti padės jo atstovė Vilniuje: Inga Bartaševičienė 861545889, info@focolare.lt
 
 
✺ Nazareto šeimų judėjimo grupelės renkasi kartą per savaitę  parapijose po šv. Mišių. Susitikimuose skaitoma judėjimui skirta medžiaga, kuri remiasi šv. Raštu ir Bažnyčios mokymu. Grupelės nariai  dalijasi kaip sekasi tikėjimu  gyventi kasdienybėje. Nazareto grupelės yra atviros visiems, kurie ieško asmeninio ryšio su Dievu, ir nori jį gilinti. Jos skirtos ir šeimos, ir pavieniams asmenims. Kad nepaklystume šiam kelyje, grupelę globoja parapijos kunigas, teikdamas sielovadinę pagalbą.
Šv. Šeimos iš Nazareto gyvenimas yra pavyzdys judėjimo nariams, kuris moko kad šventumas realizuojamas kasdienybėje, išgyventoje su Dievu. Kiekvienas tavo geras darbas veikia kitus, tavo ištikimybė – tai stiprybė tų, kuriuos tu myli, tavo šventoji Komunija stiprina ne tik tave, bet yra maistas tavo sutuoktiniui, vaikams. Taigi, pradėk nuo savęs, pats atsiverk Kristui.,, (kun.T.Dajčeris ,,Tikėjimo įžvalgos")
Jei norite įsijungti į grupelę, kreipkitės į Nikolajų ir Rimutę Ivanovus: 861613596; 861204926.  
Daugiau informacijos apie judėjimą:   https://www.facebook.com/Nazaretas-165487030157914/?fref=ts
Bendruomenės „Namų bažnyčia“ tikslas, kad sutuoktiniai geriau sutartų, labiau vienas kitą mylėtų ir kartu eitu link Dievo. Mažiausias bendruomenės vienetas yra šeima. Šeimos buriasi į ratą. Ratą sudaro nuo keturių iki septynių porų. Naują ratą du metus paprastai globoja pilotuojanti animatorių pora. Ratas gyvuoja parapijoje. Renkasi kartą per mėnesį. Susitikimui ruošiamasi – tam yra skirta specialiai paruošta literatūra. Susitikimuose dalyvauja ir kunigas. Susitikimo trunkmė apie 3 valandas. Kasmėnesiniai susitikimai yra palaikomieji, o pagrindinis darbas vyksta šeimose, kasdien.
Šeimos yra skatinamos kartą per metus sudalyvauti rekolekcijose, kur kartu su kitomis bendruomenės šeimomis bando subrandinti savo tikėjimą.
Visa bendruomenė susitinka kelis kartus per metus – per darbo metų atidarymą rugsėjį, per kalėdinį susitikimą gruodį ir birželio mėn. per darbo metų uždarymo šventę.
 
Jei norite savo parapijoje organizuoti šeimoms Namų bažnyčios ratą – pirmiausiai susisiekite su kunigu Vladimiru Solovej: vsolovej@interia.pl, +370 645 16 771 arba su Jolanta Sokolovska tel.865571825. Daugiau informacijos apie judėjimą anglų, lenkų k.: http://www.dk.oaza.pl/en/ KOL KAS ŠIS JUDĖJIMAS LIETUVOJE VEIKIA LENKŲ KALBA