Istorija
Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras įkurtas 1991 m. Pradžioje jis veikė Vilniaus arkivyskupijos Caritas sudėtyje kaip viena iš Vilniaus arkivyskupijos Caritas programų - šeimos tarnyba. Vėliau tarnyba išaugo, išsiplėtė ir tapo Vilniaus arkivyskupijos Caritas Šeimos centru, o nuo 1998 m. Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centru. Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras – katalikų Bažnyčios institucija, teikianti švietėjišką ir sielovadinę pagalbą šeimai. Šeimos centras yra juridinis asmuo ir jo steigėjas – Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas, turintis sprendimo teisę visais Šeimos centro darbo klausimais.
Šeimos centro tikslas – remiantis katalikiškos moralės principais ugdyti ir stiprinti šeimą, formuoti teisingą visuomenės požiūrį į žmogaus gyvybę.
Šeimos centras bendradarbiauja su įvairiomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis organizacijomis, kurių veikla neprieštarauja krikščioniškos moralės reikalavimams.

Visų šeimos centre vykstančių programų tikslai:
- puoselėti tradicines šeimos kaip institucijos vertybes:
- stiprinti šeimos narių atsakomybę, skatinti atvirą bendravimą šeimose, sąmoningą tėvystę,
- ugdyti pagarbą negimusiai gyvybei;
- skatinti šeimas suvokti ir patirti nėštumą, gimtį ir vaiko ugdymą kaip dvasinį (ne tik fiziologinį) veiksmą.

Darbuotojai

  • Direktorius Algirdas Petronis
  • Reikalų vedėja Jolita Svirbutienė
  • Administratorė Dalia Arčiamaitė
  • Buhalterė Loreta Gapšienė
  • Psichologė Justa Petronienė
  • Šeimų bendruomenių koordinatorė: Jurgita Pocevičienė
  • Sužadėtinių programų koordinatorius: Artūras Svirbutas
  • Konsultantas Gintautas Vaitoška