LYTIŠKUMO UGDYMO IR JAUNIMO RENGIMO ŠEIMAI PROGRAMA "PAŽINK SAVE"

PROGRAMOS TEMOS


Supažindinti su programa; atsakyti į tris esminius klausimus: Kas aš esu? koks aš esu?

VERTYBĖS
Išsiaiškinti kas yra vertybės; Kokias vertybes išpažįsta paaugliai ir ką jos jiems reiškia
Pažvelgti kokie faktoriai įtakojo paauglius pasirinkti jų išvardintas vertybes .

ŠEIMA
Aptarti šeimos institucijos svarbą žmogaus gyvenimui nuo prasidėjimo iki mirties;
Piešiant savo šeimos genogramą pažvelgti kokie svarbūs man tarpusavio santykiai su artimaisiais. Ką norėčiau iš šeimos pasiimti ir ką galiu keisti savo asmeniniame gyvenime.

JIE IR JOS
Parodyti, kad vyrai ir moterys yra skirtingi, bet vienodai vertingi bei papildantys vienas kitą. Išsiaiškinti moters ir vyro fiziologinius, emocinius, socialinius bei dvasinius skirtumus bei įsivardinti jų prasmę.

AR TAI MEILĖ?
Įgalinti jaunuolius atskirti meilę nuo įsimylėjimo, susižavėjimo, aptarti tikros draugystės grožį bei reikšmę.

KODĖL VERTA LAUKTI?
Padėti suprasti, kad lytiniai santykiai nėra elgesys, kurio funkcija tėra dauginimasis ir malonumas. Padėti suprasti, kad atsakingas lytinis elgesys visiškai atsiskleidžia tik santuokoje.

TAI, APIE KĄ NEKALBAM…
Pristatyti paaugliams, kas žaloja mūsų lytiškumą ir kaip nuo to apsisaugoti. Naujai pažvelgti į savo kūną, lytinę elgseną.

KELIAS Į SANTUOKĄ
Paskatinti jaunimą siekti ir laukti santuokos. Atskleisti santuokos grožį ir vertę bei neigiamus kohabitacijos aspektus.

GYVYBĖ
Askleisti žmogaus gyvybės vystymosi grožį nuo prasidėjimo momento iki gimimo. Susieti vyro ir moters lytiškumą su gyvybės prasidėjimu ir atsakomybe visam gyvenimui. Aptarti aborto problematiką;

VAISINGUMAS
Supažindinti su vyro ir moters fiziologija, vaisingumo skirtumais. Atskleisti vaisingumą kaip dovaną. Aptarti kontracepcijos vartojimo pasekmes, supažindinti su NŠP (Natūraliu Šeimos Planavimu).
 

Mokykloms ir jaunimo organizacijoms!!!
 
Jeigu norite sudalyvauti šioje programoje - pasikviesti mus į Jūsų mokyklą/ grupę, ar
patys atvykti į Šeimos Centrą (visam ciklui ar vienai iš paskaitų), kviečiame kreiptis į šeimos centrą: info@vasc.lt su užklausa "Dėl Pažink Save programos"

Daugiau informacijos apie jaunimo veiklą šeimos centre Facebook paskyroje :
https://www.facebook.com/vascpazinksaveklubas?ref=hl