Šį kursą sudaro 8 paskaitos, kurios pagrinde vyks antradienių bei ketvirtadienių vakarais nuo 18:00val.

Kursas prasidės  Birželio mėn..
Tikslus paskaitų tvarkaraštis bus paskelbtas meniu skiltyje "Paskaitų tvarkaraštis" mėnesio pabaigoje čia: http://www.vasc.lt/page/650

Kiekvieno užsiėmimo trukmė- iki pusantros valandos.

Šios paskaitos skiriasi nuo kurso mažose grupelėse tuo, kad į šią grupę ateina apie 40 porų ir tai daugiau paskaitų pobūdžio užsiėmimai.

PRIEŠ PILDYDAMI REGISTRACIJOS ANKETĄ ŽEMIAU, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INFORMACIJĄ:

 • Būkite atidūs įrašydami vardus ir pavardes, pagal pateiktus duomenis bus automatiškai sugeneruotas kursų baigimo pažymėjimas;
 • Nesuklyskite įrašydami el. paštą, nes į  jį gausite tolimesnę informaciją bei paskaitų lankymo blanką (laiško prisegtuke), kurį turėsite atsispausdinti ir atsinešti į paskaitas;
 • Kaip papildomą paštą  nurodykite savo sužadėtinio/-ės.
 • Jei dar nesate numatę tikslios santuokos datos/vietos, įrašykite numatomus (kursų baigimo pažymoje santuokos data/vieta rašomos nebus)
 •  VAŠC sužadėtinių duomenys tvarkomi vadovaujantis žemiau išdėstytais principais, kiekvienas sužadėtinių anketą pildantiss asmuo turi patvirtinti, kad:

  Esu informuotas(-ta), kad: Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras (toliau – VAŠC) tvarko ir saugo tik tuos asmens duomenis, kuriuos esu pateikęs (-usi) registruodamasis (-asi) į VAŠC organizuojamą renginį t.y. registruojančiojo (-osios) vardas, registruojančiojo (-osios) pavardė, registruojančiojo (-osios) el. pašto adresas, kontaktinis telefono numeris, planuojama Santuokos sakramento šventimo data, planuojama Santuokos sakramento šventimo vieta, sužadėtinio vardas, sužadėtinio pavardė, sužadėtinės vardas, sužadėtinės pavardė (toliau - Duomenys).

  Esu informuotas(-ta), kad: VAŠC tvarko ir saugo mano pateiktus Duomenis šiems tikslams: (i) susisiekti su manimi, kad VAŠC galėtų man suteikti informaciją apie renginio ar renginių laiką, (ii) informuoti mane apie renginių laiko pasikeitimus, (iii) VAŠC galėtų man ar mano sužadėtinei (-iui) išduoti dalyvavimo renginyje pažymėjimą.  
  Esu informuotas(-ta), kad: Duomenys VAŠC saugomi elektronine forma vienerius metus po registracijos tam atvejui jei aš pamesčiau ar kitaip prarasčiau Kursų išklausymo pažymą ir man prireiktų, kad būtų išduota Kursų išklausymo pažymos kopiją. Pažyma apie sužadėtinių kursų išklausymą išduodama sužadėtiniui arba sužadėtinei, pateikusiems kursų dalyvio anketą su lektorių parašais.
  Esu informuotas(-ta), kad mano ir mano sužadėtinio(-ės) Duomenys nėra perduodami jokiems tretiesiems asmenims be atskiro mano ir mano sužadėtinio(-ės) rašytinio sutikimo.
  Esu informuotas(-ta), kad: (i) turiu teisę susipažinti su VAŠC tvarkomais Duomenimis pateikdamas prašymą raštu žemiau nurodytu adresu; (ii) turiu teisę ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo duomenis; (iii) turiu teisę prašyti ištrinti VAŠC tvarkomus duomenis; (iv) mano pateiktų duomenų valdytojas yra VAŠC, juridinio asmens kodas 192080298, adresas: Aušros Vartų g.12, Vilnius.

Laisvų vietų nebėra